Algemene voorwaarden

Neem contact met ons op

Invictus Online Marketing gebruikt voor alle offertes en overeenkomsten de Algemene Voorwaarden van Nederland ICT. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.