Algemene voorwaarden

Invictus Online Marketing gebruikt voor alle offertes en overeenkomsten de Algemene Voorwaarden van Nederland ICT. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.